Výkonný výbor USK Slavia Liberec, z.s.
svolává v souladu se Stanovami USK
RADU USK,
která se bude konat v pondělí 20. března 2017 od 17,00 hod.
v učebně KTV ve Sportovní hale na Harcově.

program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu
2. Volba předsedajícího Radě USK, zapisovatele, skrutátora
3. Vyhlášení nejlepších sportovců USK za rok 2016
4. Výroční zpráva předsedy USK
5. Zpráva o hospodaření  za rok 2016
6. Zpráva Kontrolní komise
7. Schválení účetní závěrky za rok 2016
8. Diskuse, závěr

 
 

 

historie | o nás | odkazy
basketbal | florbal | horolezectví | karate | lyžování | futsal | tenis | volejbal

webmaster

Všechna práva vyhrazena VSK SLAVIA TU LIBEREC o.s.